TERMS AND CONDITION

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เป็นสิ่งที่ลูกค้าทราบทั้งก่อนและหลังการสั่งซื้อ มีหัวข้อดังนี้

  1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้  ภายใน 7 วันนับจากได้รับสินค้า
  2. หากสินค้าชนิดเดียวกันไม่มี ลูกค้าสามารถPre orderหรือ คืนเงินเต็มจำนวนได้ หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทนได้ตามจำนวนเงินที่ชำระ
  3. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สภาพสินค้าต้องอยู่ตามเดิม, โดยไม่มีการใช้งาน กรณีใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
  4. ผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง กรณีเกิดความบกพร่องจากทางโรงงาน ทางโรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ  หากเป็นความผิดพลาดจากลูกค้า(สั่งผิด,เปลี่ยนสี,เปลี่ยนรุ่น) ลูกค้ารับผิแชอบค่าขนส่งตามจริง
  5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่/คืนเงิน หลังจากได้รับสินค้าคืน ภายใน 14 วัน
คุณภาพ และความพอใจของลูกค้า เป็นสิ่งที่Polaivenยึดหลัก  เราจึงเป็นเจ้าแรก!!! และเจ้าเดียวในประเทศไทย!!! ที่มีลานให้ลูกค้าทดสอบ  และฝึกให้ลูกค้าใช้เป็นก่อนสั่งซื้อ  ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของPolaivenทุกชิ้น  จะเป็นของขวัญให้แก่คนที่คุณรักได้เป็นอย่างดี
Powered by MakeWebEasy.com