แบตเสื่อม อาการ การแก้ไข

1506 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แบตเสื่อม อาการ การแก้ไข

จะรู้ได้อย่างไรว่าแบตเสื่อม แบตเสื่อมดูอย่างไร ตรวจอย่างไร อาการเป็นอย่างไร


หลายคนเมื่อใช้จักรยานไฟฟ้าไป  จะพบกับอาการ  ปัญหาต่างๆ  ดังนี้

 1. แบตเตอรี่ชาร์ตแป็บเดียวเต็ม  แต่วิ่งได้ไม่กี่กิโล  หมด  ดับกลางทาง
 2. แบตเตอรี่ชาร์ตเต็มแล้ว  แต่วิ่งได้ไม่เร็วเท่าเดิม
 3. เมื่อบิดออกตัวช่วงแรก  แบตเตอรี่ลดจาก 4 ขีดเหลือ 2 ขีด
 4. ระยะทางการขับขี่ลดลง  จนไม่พอใช้งาน
 5. ใช้มา 2 เดือน  ทำไมวิ่งได้แป็บเดียว
 6. มองดูในแบตเตอรี่พบว่าบวม  หรือชาร์ตแล้วมีกลิ่น  ควันออกมา
 7. แบตเตอรี่  ขณะชาร์ตหรือใช้งาน  ร้อนผิดปกติ  เอามือจับไม่ได้
 8. วิ่งๆอยู่  รถดับ
 9. ขึ้นสะพานแล้วรถดับ
 10. ลืมชาร์ต 1 วัน  อีกวันชาร์ตไม่เข้าแล้ว(แบตเหลือค่าโวลต์ต่ำกว่าเกณฑ์)

อาการเหล่านี้  โดยมากมักจะเกิดจากแบตเสื่อมสภาพ  ซึ่งถ้าอยู่ในระยะรับประกัน  หากลูกค้าซื้อที่ศูนย์บริการ  หรือผู้จัดจำหน่ายที่มีหน้าร้าน  ก็จะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ตามระยะเวลารับประกันของแบตเตอรี่  โดยมากการรับประกันของแบตชนิดตะกั่วกรดจะอยู่ที่ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี  ตามคุณภาพของแบตเตอรี่นั้นๆ

ในทางเทคนิคขั้นสูง  ช่าง  โรงงานประกอบหรือศูนย์บริการจักรยานจะสามารถรู้ได้ว่าแบตลูกไหนเสื่อม  โดยมีเครื่องมือวัดสุขภาพแบตเตอรี่และเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่  ซึ่งหากเป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูง  จะสามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ในกรณีที่รถไม่ใช้งานแล้วแบตเสื่อมสภาพจากการไม่ได้ชาร์ต  ให้กลับมาใช้งานได้ 

โดยยึดค่า 3 ค่าประกอบการตัดสินใจคือ

 1. ค่าโวลต์ที่สามารถเก็บประจุไว้ได้  ตะกั่วกรดมักจะมีค่าโวลต์สูงสุดที่ 13.50 โวลต์
 2. ค่าความต้านทางภายในแบตเตอรี่หน่วยเป็น มิลลิโอห์ม  ซึ่งแบตเตอรี่ใหม่  คุณภาพสูง  ค่าความต้านทานในแบตเตอรี่จะอยู่ไม่เกิน 30 มิลลิโอห์ม
 3. ค่าCCA(Cold Cranking Amp) โดยวัดแบตเตอรี่แต่ละก้อนที่ความจุทั่วไปคือ 12V 12Ah  แบ่งจำแนกกลุ่มสินค้าที่มีในประเทศได้ 2 แบบหลักๆ คือ

         3.1แบตธรรมดาเกรดประหยัด  ต่ำกว่ามาตรฐานของโพไลเวน  ควรมีค่ามากกว่า 120 CCA  และแบตเตอรี่มักมีอายุการใช้งาน 3 เดือน-1.5ปี 

         3.2 แบตเตอรี่เกรดสูงที่โพไลเวนเลือกใช้จะมี ค่าCCAจะอยู่ที่ 220CCAขึ้นไป และแบตเตอรี่รับประกันอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป และใช้งานสูงสุดอยู่ที่ 3 ปี  

อายุของแบตเตอรี่  ขึ้นอยู่ที่การใช้งานและการบำรุงรักษาแบตเตอรี่  ผู้สนใจ  สามารถศึกษาได้ในบทความถัดไป


Powered by MakeWebEasy.com